רשומות

נמל אשדוד מפעיל רציף תפעולי חדש

חנ״: 5,000 מכולות ריקות בעורף נמלי חיפה ואשדוד

יצוא

הובלה ימית

ביחד נעשה ״סדר״

היבואנים והתעשיינים בפנייה משותפת לנמלים: האריכו ימי אחסנה חופשית

החל מראשון: הפסקת פעילות המטענים בין חיפה ות״א למשך שלושה שבועות