יום חמישי, 29 ביולי 2021

Importer Guide


This guide is intended for citizens attempting import, whether personal or commercial, for the first time, and provides detailed explanations for frequently asked questions.

יום שישי, 23 ביולי 2021

הצפיפות בנמלים מחמירה: 116 נמלים מדווחים על הפרעות

אתמול היו 328 אניות מכולה בהמתנה מחוץ ל-116 נמלים ברחבי העולם. עד 10% מקיבולת הספנות העולמי הפעיל אינו מתפקד למעשה ו״מבלה״ בהמתנות בשל בעיות עומס בנמלים.

יום שבת, 17 ביולי 2021

בעקבות השביתה במש׳ הבריאות: אניות אינן מורשות להיכנס לנמלי ישראל

אניות שנמצאות לפני כניסה לנמלי ישראל אינן יכולות לעשות זאת ללא אישור משרד הבריאות שהונפק עבורן עקב אותה שביתה. גם עובדי משרד הבריאות בתחנות ההסגר בנמלי ישראל הצטרפו לשביתה של עובדי מנהל ומשק וכוחות העזר בבתי החולים.

יום שלישי, 13 ביולי 2021

לין לממונה על התחרות: חובתך להתערב בעלויות המושתות היום על היבואנים

נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה אתמול אל הממונה על התחרות ד״ר מיכל הלפרין בדרישה כי תתערב ובדחיפות בזינוק העלויות הנוספות המוטלות על היבואנים בנמלי הים. לין: אין מדובר בהעלאות עונתיות אלא בנסיקה של הוצאות.

יום שבת, 10 ביולי 2021

Making information accessible to importers and exporters


The EuroMed Trade Helpdesk constitutes a tool to provide accessibility to information on regulation, legislation, customs and other topics.

יום חמישי, 8 ביולי 2021

מסלולי פטור ביבוא


בחוקיות היבוא קיימים "מסלולים ירוקים" לשחרור סחורה בעיקר סחורה שאינה מיועדת למכירה לצרכנים, שנקראים מסלולי פטור.

יום שבת, 3 ביולי 2021

שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – המידע הזה נועד בשבילכן.