יום ראשון, 14 ביולי 2024

רפורמת "מה שטוב לאירופה – טוב לישראל" - המדריך המלא

רפורמת

מבוא

השלב הראשון ברפורמה: "לא עוצרים בנמל" כבר פה 
והחל מיום ב', ה-1.7.24  אלפי מוצרים, החייבים בהתאמה לתקן רשמי ומיובאים לישראל, לא ייעצרו בנמלים לבדיקות, לאישורים ולעיכובים אחרים

כמו באירופה, גם ישראל תיפתח לפעילות מואצת של יבואנים, ישירים ומקבילים, שתייצר תחרות על מגוון גדול שמוצרים ומחירים

חקיקת חלקה השני של הרפורמה - "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" – תושלם בקריאה שניה ושלישית במושב הנוכחי 

חל מיום שני הקרוב, ה-1 ביולי 2024, ישראל תצעד צעד משמעותי לעבר עתיד של ייבוא קל, יעיל ומשתלם יותר, עם השקת הרפורמה החדשה "לא עוצרים בנמל". רפורמה זו, שהיא החלק הראשון ברפורמה המלאה, אותה מוביל משרד הכלכלה והתעשייה, "מה שטוב לאירופה – טוב לישראל", תאפשר ייבוא חופשי של אלפי מוצרים, ללא עיכובים בנמלים לצורך בדיקות ואישורים. 

פחות חסמים, יותר מוצרים, וכולנו מרוויחים!

הרפורמה החדשה מסירה את הצורך בהצגת הצהרות, אישורים ובדיקות במעבדות למרבית המוצרים המיובאים לישראל וכפופים לתקינה רשמית. מעתה, יבואנים יידרשו רק להצהיר כי המוצרים עומדים בדרישות התקינה הרשמיות, כמו במדינות אירופה. שיטה זו מקלה מאוד על היבוא ותאפשר כניסת מוצרים מהירה יותר לשוק, תפחית את עלויות הייבוא והדבר יוביל להגדלת התחרות באמצעות מגוון המוצרים הזמינים לצרכנים הישראלים.

ארכיון מאמרים בנושא

יום ראשון, 7 ביולי 2024

פורסם ברשומות תיקון נרחב לצו יבוא חופשי

פורסם ברשומות תיקון נרחב לצו יבוא חופשי

פורסם ברשומות תיקון נרחב לצו יבוא חופשי

צו יבוא חופשי, התשע"ד – 2014 מאגד בתוכו דיני חוקיות יבוא רבים הקבועים בישראל. התיקון נועד לעדכן את הוראות הצו על מנת שישקף את הדין הקיים בתחומי היבוא וכן על מנת לכלול בו תיקונים נדרשים שונים.

לעיון בפרסום ברשומות מיום 18.6.24 (מק"ח 2125)- לחצו כאן

להלן דברי ההסבר לתיקון, כפי שנכללו בטיוטה שפורסמה טרם פרסום הצו ברשומות:

  1. תוקן סעיף 1 לצו על מנת להוסיף לצו מספר הגדרות למונחים המופיעים בו, ולמחוק הגדרה שאינה נדרשת.
  2. הוחלף סעיף 4 לצו, כך שיובהר בו כי ניתן לייבא רכב לישראל רק בהתאם להוראות חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו – 2016, המאגד בתוכו את הדינים החלים על יבוא כלי רכב למדינת ישראל.
  3. החולפה התוספת הראשונה לצו. התוספת החדשה כוללת מספר שינויים ביחס לנוסח הקיים של התוספת, וזאת בתחום רישוי כלי רכב, תעופה, ומוצרים מסוכנים.
  4. הוחלפה התוספת השניה לצו. התוספת החדשה כוללת שינויים רבים ביחס לנוסח הקיים של התוספת, וזאת בתחום רישוי כלי הרכב, רכבות, תקשורת, תקינה, מוצרים מסוכנים, אנרגיה ומוצרי רוקחות ותמרוקים. בין היתר, השינוי מעגן את הוראותיו של חוק רישוי שירותים והתקנות והצווים שהותקנו מכוחו; מעדכן את דרישות התקינה בצו בהתאם לרפורמת "שמים פתוחים" בתחום התקינה ושינויים שחלו בתקנים הרשמיים שהוכרזו בישראל; ומיישם את הדרישות החלות על אישורי תקשורת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב - 1982 וכן פקודת הטלגרף האלחוטי , התשל"ב – 1972 והתקנות שהותקנו מכוחה.


פורסם באתר לשכת המסחר תל אביב והמרכז


הפגיעה בפעילות המקרו כלכלית כתוצאה מהלחימה במבצע "חרבות ברזל" - טורקיה

הפגיעה בפעילות המקרו כלכלית כתוצאה מהלחימה במבצע
#חרבותברזל #טורקיה

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם נוהל להתייחסות הציבור לאסדרת היבוא מטורקיה

בעקבות האמברגו עליו הכריזה ממשלת טורקיה בתחילת חודש מאי 2024, אשר מפר את הסכם הסחר בין המדינות, ביטל את מסגרת היחסים הכלכליים ופגע ביחסי האמון וההדדיות בין הצדדים, מקדם משרד הכלכלה אסדרה חדשה לניהול היחסים הכלכליים מול טורקיה

בשל הפרת הסכם הסחר המתמשך שנקט נשיא תורכיה ארדואן באופן חד צדדי בעקבות מלחמת חרבות ברזל, מפרסם משרד הכלכלה והתעשייה מהלך תגובה, שמטרתו לדאוג לאינטרס הישראלי אל מול האינטרסים של הטורקים, באמצעות הפעלת מנגנון בקרה שכולל חובת רישוי שיחול על כלל המוצרים המיובאים מטורקיה ישירות לישראל. 

הנוהל המפורסם, הנו פרי עבודה מקצועית, משותפת, אותה הוביל משרד הכלכלה והתעשייה בשבועות האחרונים, בשיתוף משרדי ממשלה רבים בהם משרדי החוץ, החקלאות, המל"ל, האוצר, בנק ישראל ועוד.

הנוהל החדש משלים את מגוון הפעילויות בהן נקט המשרד המיועדות לסייע ליבואנים בהן איתור מדינות חלופיות ליבוא ויצוא, הקלות בדרישות היבוא לישראל, ופיתוח כלי סיוע ליצואנים במציאת שווקים חליפיים בשווקים הבין לאומיים. 

בשנת 2023 הסתכם היבוא מטורקיה בהיקף של כ-5.2 מיליארד דולר, כולל שירותים. כלל המוצרים המיובאים מטורקיה אינם ייחודיים וזמינים לרכישה ליבואנים הישראלים בשוק החופשי וחלק לא מבוטל מהם ניתן לייצר או לרכוש בישראל. על מנת לצמצם את הפרשי עלויות השילוח הימי, עיקר מאמצי איתור חלופות הייבוא מתמקדים במדינות אגן הים התיכון ואל מול שותפות סחר אמינות דוגמת יוון ואיטליה. 


https://www.unitedxp.co.il/turkey-import/

הפגיעה בפעילות המקרו כלכלית כתוצאה מהלחימה במבצע "חרבות ברזל" - טורקיה

הפגיעה בפעילות המקרו כלכלית כתוצאה מהלחימה במבצע
#חרבותברזל #טורקיה

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם נוהל להתייחסות הציבור לאסדרת היבוא מטורקיה

בעקבות האמברגו עליו הכריזה ממשלת טורקיה בתחילת חודש מאי 2024, אשר מפר את הסכם הסחר בין המדינות, ביטל את מסגרת היחסים הכלכליים ופגע ביחסי האמון וההדדיות בין הצדדים, מקדם משרד הכלכלה אסדרה חדשה לניהול היחסים הכלכליים מול טורקיה

בשל הפרת הסכם הסחר המתמשך שנקט נשיא תורכיה ארדואן באופן חד צדדי בעקבות מלחמת חרבות ברזל, מפרסם משרד הכלכלה והתעשייה מהלך תגובה, שמטרתו לדאוג לאינטרס הישראלי אל מול האינטרסים של הטורקים, באמצעות הפעלת מנגנון בקרה שכולל חובת רישוי שיחול על כלל המוצרים המיובאים מטורקיה ישירות לישראל. 

הנוהל המפורסם, הנו פרי עבודה מקצועית, משותפת, אותה הוביל משרד הכלכלה והתעשייה בשבועות האחרונים, בשיתוף משרדי ממשלה רבים בהם משרדי החוץ, החקלאות, המל"ל, האוצר, בנק ישראל ועוד.

הנוהל החדש משלים את מגוון הפעילויות בהן נקט המשרד המיועדות לסייע ליבואנים בהן איתור מדינות חלופיות ליבוא ויצוא, הקלות בדרישות היבוא לישראל, ופיתוח כלי סיוע ליצואנים במציאת שווקים חליפיים בשווקים הבין לאומיים. 

בשנת 2023 הסתכם היבוא מטורקיה בהיקף של כ-5.2 מיליארד דולר, כולל שירותים. כלל המוצרים המיובאים מטורקיה אינם ייחודיים וזמינים לרכישה ליבואנים הישראלים בשוק החופשי וחלק לא מבוטל מהם ניתן לייצר או לרכוש בישראל. על מנת לצמצם את הפרשי עלויות השילוח הימי, עיקר מאמצי איתור חלופות הייבוא מתמקדים במדינות אגן הים התיכון ואל מול שותפות סחר אמינות דוגמת יוון ואיטליה. 


https://www.unitedxp.co.il/turkey-import/