פוסטים

נתב״ג: פעילות מטוסי המטען הכפילה עצמה בחודש מאי