פוסטים

לראשונה בישראל: ועידה וירטואלית לניהול שרשרת האספקה

מזעור סיכונים ומקסום הזדמנויות לאורך שרשרת האספקה