פוסטים

נחתם מזכר הבנות בין איגוד לשכות המסחר ו-Jafza