רשומות

מעקב מטענים – שירות מסוף מעקבים מיוחד

שינוע מטענים

נמלי חיפה ואשדוד ביום השבתון: פעילות חלקית

לשכת הספנות לוועדת התעריפים הממשלתית: בטלו או שנו תעריפי נמל מעוותים

ההסתדרות תשבית את נמלי הים כחלק מסכסוך העבודה בנושא בטיחות בעבודה

נמל חיפה: אושר הסכם העקרונות לקראת הרפורמה

שירות "מדלת לדלת"

חברות הספנות הגדולות: היטלי דלק עבור התקנת מסנני דלק

צים תפעיל שירות חדש בין תת יבשת הודו והים התיכון בשת״פ עם MSC