רשומות

יבוא יצוא בים ובאוויר

מועצת המובילים: מורידים את ההתייצבות בנמל אשדוד ב-50%

מועצת המובילים: מורידים את ההתייצבות בנמל אשדוד ב-50%

ההסתדרות לבית הדין: 3 ימי עבודה אינם משקפים ממוצע פעולות לשעה

נמל אשדוד: העובדים ישובו לעבודה סדירה

נמל אשדוד: עובדים לא מתייצבים לעבודה, מדווחים על מחלה