הסכם אזור סחר חופשי בין ישראל לבריטניה

ישראל ובריטניה חתמו ב-18 בפברואר 2019 על הסכם אזור סחר חופשי ("הסכם סחר ושותפות").

ההסכם מתבסס על התשתית ההסכמית הקיימת כיום בין ישראל והאיחוד האירופי ומטרתו ליצור ודאות והמשכיות לקהילת העסקים של שתי המדינות, ולהבטיח שהסחר בין הצדדים ימשיך להתקיים באותם תנאים בהם הוא מתקיים כיום תחת ההסכם עם האיחוד האירופי.

ההסכם יכנס לתוקף רק לאחר שבריטניה תצא סופית מהאיחוד האירופי. במידה ויאושרר הסכם הפרישה בין בריטניה והאיחוד האירופי, צפויה תקופת מעבר עד סוף שנת 2020. במהלך תקופת המעבר ימשיך הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי לחול גם על בריטניה. לכשתסתיים תקופת המעבר, ובריטניה תפרוש סופית מהאיחוד האירופי, יכנס לתוקפו ההסכם בין ישראל לבריטניה. מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה עוקב אחר ההתפתחויות ומפרסם עדכונים בעמוד זה באופן שוטף.

יש לקרוא את ההסכם בין ישראל לבריטניה יחד עם הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי.

להלן פירוט ההבדלים ששולבו בהסכם הסחר ושותפות בין ישראל לבריטניה, בהשוואה להסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי:

  • שם ההסכם: במקום "הסכם האסוציאציה”, ייקרא הסכם החדש  "הסכם סחר ושותפות בין ישראל והממלכה המאוחדת (בריטניה)".
  • הצדדים להסכם: בכל מקום בו רשום האיחוד האירופי יקרא כאילו כתוב הממלכה המאוחדת, לרבות גופים, מוסדות ממשלתיים וועדות ההסכם, בשינויים המחויבים.
  • תעודות: תעודות כפי שהן מוכרות בהסכם האסוציאציה בין ישראל והאיחוד האירופי ימשיכו לחול בשינוים המחויבים בלבד.
  • גישה חופשית בטובין, לרבות פטור במסגרת מכסות: תנאי הסחר בין הצדדים בטובין ימשיכו לחול באותם תנאים כפי שהם כיום. הצדדים יעניקו פטור במסגרת מכסות באותם המוצרים הפטורים כיום, בהתאמות הנדרשות. רשימת המכסות מפורסמת בהסכם המצורף.
  • הכרה הדדית בבדיקות תאימות של תרופות – יימשך בהתבסס על הסכם ה- ACAA  בין ישראל והאיחוד האירופי.

עוד מאמרים בנושא…

תגובות